Gabinet Weterynaryjny – Kocurek

Idealne miejsce jeżeli szukasz informacji prosto od weterynarza. Piszemy tak jak potrafimy, ale zrozumiale i dla każdego.

Jak przygotować skargę na wterynarza?

Jak przygotować skargę na wterynarza?

Prezentowany materiał jest efektem współpracy z psiacometa.pl

Przygotowując się do złożenia skargi na lekarza weterynarii, należy zapoznać się z jego historią. Rejestr dyscyplinarny lekarza weterynarii można uzyskać od państwowej komisji weterynaryjnej. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy skarga nie uległa przedawnieniu, ponieważ skarga przeciwko weterynarzowi nie może być złożona później niż dwa lata po zdarzeniu. Jeśli jednak skarga jest nadal aktualna, warto skontaktować się bezpośrednio z radą stanową.

Zachowaj pisemną dokumentację wszystkiego, co się wydarzyło, w tym daty, krótkie opisy zdarzeń oraz rejestry płatności i rachunków. Spisz również członków personelu, którzy byli obecni podczas zdarzenia. Na koniec, jeśli to możliwe, postaraj się spotkać z lekarzem weterynarii bez swojego zwierzęcia. Jest to bardzo ważne, ponieważ problemy często wynikają z nieporozumień. Dla pewności poproś o prywatną rozmowę z weterynarzem w gabinecie.

Mieszkańcy Kalifornii mogą złożyć skargę przez Internet. Jeśli skarga zostanie złożona, Veterinary Medical Board przeprowadzi dochodzenie w tej sprawie. Jeśli lekarz weterynarii ponosi winę, może nałożyć na niego karę grzywny, sporządzić wniosek o ukaranie lub wydać nakaz sądowy. Może również zażądać od lekarza weterynarii zwrotu kosztów poniesionych przez właściciela zagubionego zwierzęcia. Jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, można rozważyć skorzystanie z usług prawnika. Możesz również spróbować skorzystać z formularza skargi klienta Teksańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii (Texas Veterinary Medical Association Client Complaint Form), aby złożyć skargę.

Składając skargę na lekarza weterynarii, pamiętaj, aby podać wszystkie istotne szczegóły. W większości przypadków komisja przydzieli radcę prawnego do zbadania skargi. Pamiętaj, aby w formularzu skargi podać jego dane kontaktowe, ponieważ będą one wykorzystane do nawiązania z Tobą kontaktu. Postępowanie dyscyplinarne może obejmować wystosowanie ostrzeżenia, nagany, zawieszenia lub cofnięcia uprawnień. W rzadkich przypadkach Rada może również nałożyć grzywnę lub odzyskać koszty administracyjne.

Jeżeli nie jesteś w stanie udowodnić, że lekarz weterynarii popełnił błąd w sztuce, możesz wnieść pozew o drobne roszczenia. Procedura drobnych roszczeń jest łatwiejsza i mniej kosztowna niż zwykły proces sądowy. Zasady dowodowe są znacznie mniej rygorystyczne niż w zwykłym sądzie, więc pisma mogą być dopuszczalne. Możesz nawet pozwać lekarza weterynarii spoza miasta bez konieczności jego osobistego stawiennictwa. Twój weterynarz może być w stanie zeznawać w Twoim imieniu za pośrednictwem innego lekarza weterynarii, którego opinia jest istotna.

Czytaj również:   Wizyta domowa weterynarza - jak to wygląda?

Aby złożyć skargę na lekarza weterynarii o popełnienie błędu w sztuce, ważne jest udokumentowanie zdarzenia. Lekarz weterynarii musi świadczyć usługi z należytą starannością. Jeżeli lekarz weterynarii nie przestrzega tego standardu, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku zdarzenia. Jeżeli lekarz weterynarii nie zapewni należytej opieki, właściciel zwierzęcia może wnieść sprawę do sądu, aby odzyskać odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Jeśli nie masz pewności co do historii dyscyplinarnej danego lekarza weterynarii, możesz sprawdzić jego stronę internetową. Istnieje prawdopodobieństwo, że Twój weterynarz może być manipulatorem. Niektórzy weterynarze potrafią manipulować swoimi klientami i nie poddadzą się, dopóki nie dostaną tego, czego chcą. Upewnij się więc, że znasz swoje prawa i jesteś gotowy do walki. Nie chcesz przecież, aby Twoje zwierzę cierpiało w milczeniu.

W zależności od stopnia obrażeń, jeśli lekarz weterynarii dopuścił się zaniedbania, możesz mieć możliwość odzyskania dodatkowych kosztów leczenia lub wartości odtworzeniowej Twojego zwierzęcia. Przepisy dotyczące spraw o błędy w sztuce weterynaryjnej różnią się w poszczególnych stanach, a nawet w obrębie jednego stanu. Mimo to warto podjąć wysiłek. Po zebraniu wystarczającej liczby dowodów możesz złożyć skargę na lekarza weterynarii. Proces ten może potrwać kilka miesięcy, ale na dłuższą metę jest opłacalny.

Podobne