Gabinet Weterynaryjny – Kocurek

Idealne miejsce jeżeli szukasz informacji prosto od weterynarza. Piszemy tak jak potrafimy, ale zrozumiale i dla każdego.

Czym się zajmuje i ile zarabia asystent weterynarza?

Czym się zajmuje i ile zarabia asystent weterynarza?

Z radością przedstawiamy materiał, który powstał w sojuszu z pudel.com.pl

Osoby rozważające karierę w weterynarii mogą zastanawiać się, czym zajmuje się asystent weterynaryjny i ile zarabia. Zawód ten ma wiele zalet i można dobrze zarabiać w rozwijającej się dziedzinie. Według danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (U.S. Bureau of Labor Statistics) średnie wynagrodzenie asystenta weterynaryjnego wynosi 31 886 USD rocznie, a 10 procent najlepszych zarabia ponad 40 060 USD. Jednak rzeczywistość tego zawodu jest o wiele bardziej złożona, a wynagrodzenie nie jest tak przewidywalne, jak mogłoby się wydawać.

Wynagrodzenia asystentów weterynaryjnych różnią się w poszczególnych stanach. Najniżej opłacane stany to Missisipi, Oklahoma, Kansas, Arkansas i Alabama, natomiast najlepiej opłacane regiony to Nowy Jork, Hawaje i Dystrykt Kolumbii. Bardziej szczegółowe informacje na temat średniego wynagrodzenia asystenta weterynarza w danym stanie można znaleźć na stronie internetowej Centrum Badań i Informacji Gospodarczej Missouri. Jeśli nie jesteś pewien, jaki stan wybrać, aby się kształcić, sprawdź średnie wynagrodzenie asystenta weterynarza.

Minimalnym wymaganiem edukacyjnym dla asystenta weterynaryjnego jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły średniej lub GED, ale istnieją pewne możliwości zdobycia dodatkowego wykształcenia przed podjęciem pracy. Asystenci weterynaryjni mogą również zdobyć certyfikat w ramach programów bez studiów, ale pracodawcy preferują osoby z wyższym wykształceniem. Istnieje możliwość odbycia praktycznego szkolenia u doświadczonego asystenta weterynaryjnego, jeżeli kandydat chce się szkolić i uczyć poprzez działanie.

Praca w klinice weterynaryjnej wymaga szerokiego zakresu umiejętności. Konieczna jest siła fizyczna i zręczność manualna. Praca może wymagać podnoszenia zwierząt, używania sprzętu medycznego i pobierania próbek. Wiele stanowisk asystenta weterynaryjnego wiąże się z pracą fizyczną i prawdopodobnie będziesz musiał podnieść ciężkie zwierzę lub kilka kilogramów. Ważna jest także Twoja wytrzymałość fizyczna. Trzeba mieć dobrą koordynację ręka-oko i umieć zachować zimną krew pod presją.

Wynagrodzenie asystentów weterynaryjnych jest bardzo zróżnicowane w zależności od lokalizacji. Lepsze wynagrodzenie otrzymają osoby mieszkające na wsi lub na terenie gospodarstwa rolnego, gdzie mieszka wielu rolników. Jeśli natomiast mieszka się w mieście, w którym jest stosunkowo niewielu lekarzy weterynarii, prawdopodobnie trudniej będzie znaleźć dobrze płatną pracę. Posiadanie certyfikatu Amerykańskiego Stowarzyszenia Techników Weterynaryjnych (American Veterinary Technicians Association) zwiększy Twoją konkurencyjność przy ubieganiu się o pracę.

Doświadczenie jest jednym z głównych czynników decydujących o wynagrodzeniu. Asystenci weterynaryjni z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem będą zarabiać więcej niż ich mniej doświadczeni koledzy. Będą oni mieli większą wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów ze zwierzętami, a także będą w stanie prowadzić sprawy administracyjne w różnych środowiskach. Przed podjęciem pracy w placówce weterynaryjnej należy zapoznać się z warunkami płatności. W niektórych placówkach weterynaryjnych płaci się za godzinę pracy, podczas gdy w innych wymagany jest pełny etat. Ponadto o wysokości zarobków decyduje ilość odbytych szkoleń.

Czytaj również:   Agresywny kot u weterynarza - jak sobie poradzić?

Choć kariera asystenta weterynaryjnego jest wysoko płatna, wiąże się z inwestycją początkową. W niektórych przypadkach szkolenie wymaga zaciągnięcia kredytu. Ponadto asystenci weterynaryjni spędzają dużo czasu w biurze, dlatego warto znaleźć w tej branży pracę w niepełnym wymiarze godzin, która zapewni elastyczność i możliwość poruszania się we własnym tempie. Korzyści płynące z pracy w branży weterynaryjnej są znaczne.

Aby rozpocząć karierę asystenta weterynaryjnego, należy ukończyć studia licencjackie z zakresu nauk o zwierzętach lub pokrewnej dziedziny. American Animal Hospital Association jest organizacją weterynaryjną, która akredytuje kliniki weterynaryjne dla zwierząt towarzyszących. Veterinary Nurse Resource Center zawiera artykuły dla asystentów weterynaryjnych i pielęgniarek weterynaryjnych. Ponadto w dokumencie „Occupational Profile of Veterinary Assistants and Laboratory Animal Caretakers” (Profil zawodowy asystentów weterynaryjnych i opiekunów zwierząt laboratoryjnych) znajduje się szczegółowy opis tego zawodu, a także przewidywane potrzeby w zakresie zatrudnienia i wykształcenia.

Asystenci weterynaryjni są często pracownikami biurowymi, którzy pomagają lekarzom weterynarii w wykonywaniu rutynowych czynności pielęgnacyjnych. Mogą pomagać w mierzeniu temperatury, karmieniu i kąpaniu zwierząt oraz przytrzymywaniu zwierząt podczas badań. Mogą również zajmować się obowiązkami operacyjnymi, takimi jak odprawa, tworzenie harmonogramów i wprowadzanie informacji medycznych. Mogą nawet udzielać wsparcia emocjonalnego właścicielom zwierząt, którym pomagają.

Asystenci weterynaryjni wykonują rutynową i doraźną opiekę nad zwierzętami w imieniu lekarzy weterynarii i techników. Mogą oni również wykonywać badania w kierunku chorób takich jak nużeniec sercowy, białaczka i analiza moczu bez licencji. Niektórzy asystenci mogą również pomagać lekarzom weterynarii w przygotowywaniu dokumentacji medycznej, sterylizować sale operacyjne i zapewniać opiekę nad pacjentami. Często asystują lekarzom weterynarii podczas zabiegów medycznych, wykonując szczepienia i podając leki.

Podobne